Vejen til finansiel uafhængighed – jobsøgning – CV’et


Gode råd til CV’et

I sidste indlæg gav jeg mine gode råd til den gode jobansøgning – og denne gang skal det handle om CV’et. CV’er nogle gange (men ikke altid) vigtigere end den gode ansøgning. Nogle arbejdsgivere skimmer CV’et først, og er det ikke relevant, så bliver ansøgningen slet ikke læst. Og f.eks. headhuntere ser ofte kun ens CV og ikke nødvendigvis en ansøgning til den stilling, som de skal hjælpe en virksomhed med at besætte. Derfor er det vigtigt at lave et godt CV – og ligesom ansøgningen skal CV’et tilpasses til det konkrete job. Derfor kan jeg – også denne gang – kun komme med generelle råd.

1: Overvej om det skal være et kronologisk CV eller et kompetence CV

Der findes grundlæggende to typer CV’er. Jeg har personligt kun erfaring med et kronologisk CV, men der kan være gode grunde til at overveje et kompetence CV, f.eks. hvis de typer stillinger, som man tidligere har haft, umiddelbart ser ud til at være meget forskellige, men hvor man alligevel i flere af dem har udviklet nogle af de samme kompetencer, som er relevante i det job, som man nu skal søge.

Fordelen ved det kompetencestyrede CV er, at vægten ikke ligger på dine konkrete ansættelsesforhold, men derimod på dine kompetencer. Det kompetencestyrede CV fremhæver altså, hvad du kan, frem for hvor du har været ansat.

Ved det mere klassiske kronologiske CV, hvor man redegør for sine ansættelsesforhold, uddannelser og lignende i omvendt kronologisk rækkefølge, kan kompetencerne være mere skjult under forskellige stillinger. Til gengæld er det det kronologiske CV, som arbejdsgiverne er mest vant til at se, og det kan i sig selv være en fordel, da det således er nemmere for arbejdsgiveren at navigere i.

2: Lav en eller flere standard-CV’er, som dine konkrete CV’er kan tage udgangspunkt i

Ligesom jeg i sidste indlæg rådede til, at man har nogle standard-ansøgninger klar, som man kan tage udgangspunkt i, så gælder det samme for CV’et. Nogle gange vil man godt kunne bruge samme CV til flere typer ansøgninger, men det afhænger af, hvor langt de forskellige jobtyper ligger fra hinanden.

I sidste indlæg kom jeg med eksemplet med, at jeg havde hjulpet en pædagog med at have tre standard-ansøgninger klar til at tage udgangspunkt i: En til at søge job som børnehaveklasseleder (hendes drømmejob – men der er kun få muligheder og mange ansøgere til stillingerne). En til at søge job som skolepædagog (lidt flere stillinger, men ikke altid nok, når man som jobsøgende skal søge 1-2 stillinger om ugen). Og en til at søge job i børnehaver. De tre typer stillinger er forskellige, og derfor skulle standard-ansøgningerne også være det. Men da både børnehaveklasseleder og skolepædagog-stillingerne er stillinger i skoleregi, har vi valgt, at det er samme standard-CV, som hun tager udgangspunkt i for de stillinger. For ansøgningerne til børnehaver er standard-CV’et imidlertid lidt anderledes, da oplysninger om erfaring med “Folkeskolens fælles mål” og “klasseledelse” ikke er relevant for disse stillinger.

Så ligesom med standard-ansøgningerne: Tænk derfor over hvilke typer stillinger, som du helst vil gå efter – og gå så efter at lave nogle standard-CV’er målrettet den enkelte type stilling.

Alternativet til at lave flere standard-CV’er er at lave et meget langt brutto-CV, hvor du lister ALT op. Alle jobs og alle kompetencer, der kunne tænkes at blive relevant ved en fremtidig jobsøgning. Og hver gang du så skal søge et job, skal du så slette alt det, der ikke er relevant for den konkrete stilling. Personligt foretrækker jeg dog standard-CV’erne, da de i forvejen er “luget lidt ud” i forhold til den konkrete stillingstype, og det derfor er mindre, der skal tilpasses ved en konkret jobsøgning.

Uanset hvad så er det vigtigt at huske at standard-CV’erne eller brutto-CV’et skal altid tilpasses konkret. Deres eneste formål er, at gøre din ansøgningsproces nemmere, så du ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.

3: Husk formålet med jobansøgningen

Dette råd går også igen fra sidste indlæg om jobansøgningen. Formålet med CV’et er ikke, at få et job. Formålet med CV’et er alene, at man bliver kaldt til jobsamtale. Og det er jobsamtalerne, der er afgørende for, hvem der får jobbet.

Dette betyder også, at man ikke behøver at fortælle alt om sig selv i CV’et. Tværtimod skal man kun fortælle om det, der er allermest relevant for den stilling, som man søger – og de ting, der er mest relevant, fremgår gerne af stillingsopslaget.

4: Gør det kort og overskueligt

Et CV skal maksimalt fylde 2-3 A4 sider, og der må meget gerne være luft mellem afsnittene, så det er overskuelig at læse.

5: Strukturer din ansøgning

En god struktur i CV’et gør det nemmere og hurtigere for arbejdsgiveren at læse. I min egne CV’er har jeg følgende afsnit:

  • Personlige oplysninger (navn, kontaktoplysninger, fødselsår, evt. civilstand)
  • Profil. Profilen er 6-8 linjer om min faglige profil med fokus på det konkrete job – ofte et resume af den konkrete ansøgning, som jeg har lavet til lige netop det job.
  • Erhvervserfaring. Erhvervserfaringen er listet i omvendt kronologisk rækkefølge med det nyeste job øverst. De job, som ikke var studierelevante, har jeg skåret ud af CV’et med en bemærkning om, at de er listet på min LinkedIn-profil.
  • Uddannelse. Jeg har dog ikke nævnt grundskole-uddannelse eller gymnasial-uddannelse, da det kun er min efterfølgende uddannelse, som er relevant i forbindelse med min jobsøgning.
  • Efteruddannelse og kurser. Her nævner jeg kort, hvis jeg har taget kurser, som er relevante for det specifikke job.
  • Frivilligt arbejde og tillidshverv. Dette er bestemt ikke et punkt, som alle skal have med i et CV, men da det har fyldt meget i mit liv, og jeg har fået mange kompetencer med, som jeg bruger arbejdsmæssigt, så har jeg det med. Desuden har mit frivillige arbejde ofte været en god samtale-starter til jobsamtaler.
  • Fritid. 1-2 linjer om, hvad jeg bruger min fritid på.
  • Sprogkundskaber. Dette punkt er heller ikke relevant i alle CV’er, men da jeg generelt set har job, hvor engelsk bliver brugt meget, så har jeg det med.
  • IT-kompetencer. Igen et punkt, som ikke er relevant for alle, men er der f.eks. fagspecifikke IT-programmer, er det fint at nævne under dette punkt.
  • Referencer. Mange arbejdsgivere vil – hvis du er en interessant kandidat til jobbet – gerne have indhente referencer fra tidligere chefer eller kollegaer. Jeg oplyser sjældent mine referencer i CV’et, men skriver blot under dette punkt, at referencer haves og kan indhentes efter aftale.

Denne struktur kan jeg generelt anbefale, men f.eks. nyuddannede kan overveje, om uddannelse skal stå højere end erhvervserfaring, da det er uddannelsen, der er “adgangsbilletten til jobbet”. Men selv studerende kan have haft et studierelevant job, som gør, at erhvervserfaring måske alligevel skal stå højere end uddannelsen – evt. suppleret med, at man i profil-teksten gør det klart, at man er nyuddannet.

6: Gør det visuelt

Nogle arbejdsgivere husker en bedre, hvis man har “noget visuelt” med. For nogle mennesker f.eks. grafikere eller andre i kreative stillinger, kan man godt bruge visuelle virkemidler allerede ved ansøgningen, men som akademiker er mine ansøgninger ren tekst (selvfølgelig stillet stuktureret og overskueligt op – men uden brug af andre farver end sort/hvid). Men heldigvis kan man i CV’et nemmere bruge visuelle virkemidler, som (måske) er med til, at man bliver husket bedre.

Det første visuelle virkemiddel er (selvfølgelig) at indsætte et vellignende, professionelt portrætbillede øverst i CV’et (i mit CV er det under afsnittet med personlige oplysninger). Det er et visuelt virkemiddel, som mange bruger – selvom der er lidt forskellige holdinger til, om det er en god idé eller ej. I starten havde jeg ikke selv billede på mit CV, men de sidste mange år har jeg altid haft det på. Personligt mener jeg, at billedet er med til at gøre, at arbejdsgiveren kan huske CV’et (og adskille det fra de mange andre CV’er), men jeg ved også, at nogen er bange for, at blive skilt fra allerede på grund af billedet. Derfor vil jeg altid råde til, at man vælger sit portrætbillede med omhu.

Et andet visuelt virkemiddel, som jeg fik indarbejdet for omkring 5 år siden, er brug af logoer. Det var på det tidspunkt, at jeg for første gang var ledig i længere tid, og en anden jobsøgende fortalte mig, at da hun i sit sidste job skulle besætte en stilling, så huskede hun bedst de CV’er, hvor ens erhverserfaringer var knyttet op på noget visuelt: Nemlig ens tidligere arbejdspladsers logoer ved siden af hvert job, som man havde listet i CV’et. Siden da har jeg indarbejdet logoer under punkterne erhvervserfaring, uddannelse og frivilligt arbejde og tillidshverv. Hvis du er på LinkedIn ved du også, at det også er et visuelt virkemiddel, som LinkedIn benytter – så hvorfor ikke bruge det i sine almindelige CV’er også.

Der kan sikkert også bruges andre visuelle virkemidler. Men disse to er dem, som jeg benytter. Husk bare, at mange arbejdsgivere printer CV’et i sort/hvid, så f.eks. portrætbilledet skal helst være et, som også fungerer godt i sort/hvid.

7: Tilpas altid CV’et til den konkrete stilling

Ligesom med jobansøgningen, er det vigtigt altid at tilpasse CV’et til den konkrete stilling.

Dette gøres først og fremmest i profil-teksten, som jeg vil anbefales altid skrives konkret til den relevante stilling. Men også f.eks. afsnittene om erhvervserfaring og kurser skal tilpasses, så det er de relevante kompetencer, der nævnes. Husk – ligesom ved ansøgningen – at spejle virksomhedens sprogbrug: Søger de f.eks. en med erfaring indenfor “kontraktret”, så sikrer jeg mig, at der står “kontraktret” i CV’et frem for “aftaleret”, selvom begreberne ofte bruges om det samme.

Til sidst: Husk at CV’et ikke står alene

CV’et står ikke alene, når arbejdsgiveren skal vælge, hvem der bliver tilbudt et ledigt job. Men det er det, der – eventuelt sammen med jobansøgningen – afgør, om man kommer til jobsamtale. Og så er det jobsamtalen, der er det afgørende for, hvem der bliver tilbudt jobbet.

I det næste indlæg vil jeg derfor skrive mere om jobsamtalen.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.