Vejen til finansiel uafhængighed – opgør din nettoformue


Hvor står du økonomisk set?

Inden man begynder på de tre trin mod finansiel uafhængighed, vil jeg anbefale, at man først finder ud af, hvor man allerede står økonomisk set.

Det er først, når man har gjort status, at man ved, hvor man står – og hvilke mål man skal sætte sig. Nogle vil blive overrasket over, at gælden er større, end man troede. Andre vil blive overrasket over, at formuen er større end man troede – og jeg har endda hørt om enkelte, der ved at opgøre nettoformuen fandt ud af, at de (takket være pensionsopsparing eller andet) allerede var finansielt uafhængige, uden selv at have været klar over det.

Nettoformuen

En rigtig god måde at opgøre, hvor man står økonomisk set, er at beregne ens nettoformue. Dette er en simpel beregning af, hvor stor en formue du har tilbage, hvis du trækker al din gæld fra alt det, du ejer af værdier.

Det første, du skal gøre, er at beregne den samlede nutidsværdi på dine aktiver. Dine aktiver er eksempelvis: bolig(er) du ejer/har en andel i, bil(er) du ejer, indestående i pengeinstitutter, pensionsopsparing, ejerandele i virksomheder og andre værdipapirer.

Ved beregningen tager man som hovedregel kun de store værdier med. Og du behøver derfor ikke finde ud af, hvor meget dit indbo, tøj eller smykker er værd.

Hernæst skal du beregne din nuværende gæld. Dette inkluderer realkreditlån, banklån, forbrugslån og alle andre lån.

Til sidst finder din nettoformue ved at trække din gæld fra dine aktiver. Jo højere et tal, jo bedre.

Husk, at hvis du lever i et parforhold med fællesøkonomi, så deles aktiver og gæld ligeligt. Er dette tilfældet for dig, skal du derfor dele dine beregninger i to for at finde din egen nettoformue.

Følg din økonomiske status

Når først du har beregnet din nettoformue kan du følge den over tid, for at se hvordan du klarer dig økonomisk. Hvis din nettoformue er blevet større, så er du blevet rigere – men om du også er kommet tættere på finansiel uafhængighed afhænger af, om formuen er bundet i aktiver, som du ikke kan tilgå (f.eks. en bolig, som du ikke har tænkt dig at sælge, eller i en pensionsopsparing, som du ikke kan benytte dig af før om mange år).

Personligt har jeg ikke opgjort min nettoformue siden september sidste år – og jeg har heller ikke planer om, at gøre det før jeg har lagt min økonomi sammen med kæresten, og vi har købt en bolig. Lige nu har jeg nemlig mere fokus på at holde en høj opsparingsrate – og ikke så meget på, hvor stor min nettoformue er. Nettoformuen kommer alligevel til at ændre sig, når min kæreste og jeg slår vores økonomier sammen, og det giver derfor først mening for mig, at følge nettoformuen, når den nye virkelighed sætter ind.

Sammenlign nettoformuen – hvis du har et konkurrencegen

Sidst jeg opgjorde nettoformuen var det egentlig mest for sjov. Jeg var nemlig blevet gjort opmærksom på denne tabel, hvor man kan se, hvor stor formue man har sammenlignet med andre på ens alder. Og selvfølgelig skulle jeg lige se, hvordan det gik mig sammenlignet med andre. Lige i forbindelse med denne tabel skulle jeg – fordi det også var gældende for resten af tabellen – huske, at trække 40 % fra min pensionsopsparing, da det er hvad det ville koste, at få udbetalt pensionsopsparingen nu.

Heldigvis gik det mig ret godt: Jeg lå i den gode ende i forhold til min aldersgruppe – men konkurrencegenet i mig var alligevel mest opmærksom på, at der stadigvæk er et godt stykke vej, før jeg ligger i top 1 af min aldersgruppe. Og det er jo altid godt, at have noget at stræbe efter – selvom jeg ikke rigtigt ved, om det er realistisk på noget tidspunkt at komme op i top 1 for min aldersgruppe (da det nok ville kræve, at både min mand og jeg skulle tjene noget mere end vi gør, eller at vi får lavet nogle investeringer, der er slår markedet markant).

Hvis du også bliver motiveret af, at se, om du kan komme op i top 25, top 10, top 5 eller top 1, så vil jeg anbefale dig at bruge tabellens tal for at have en beløbsmæssig nettoformue at stræbe efter. Hvis ikke, så kan det måske alligevel være meget sjovt lige at vide, hvor du står – bare du ikke lader dig slå ud, hvis du ikke ligger i den gode ende allerede. De tre trin mod finansiel uafhængighed vil – hvis du følger dem – kunne hjælpe dig til, at stå bedre i fremtiden.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.